Jeg har røyket hasj før. Har ikke gjort det på en stund. Og er ikke avhengig i det hele tatt. Men jeg har ekstrem déjà vu hele tiden. Selv om jeg er edru! Alt jeg gjør og sier og tenker på har jeg tenkt på før. Eller drømt om før. Jeg vil snakke med en lege om dette. Men, om jeg forteller legen at jeg har røyket hasj, kan legen involvere barnevern, politi, foreldre? Kan jeg snakke med legen uten at det skjer en eneste ting bortsett fra at jeg får snakket om det?

Mann, 16 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er ikke sikkert at det du opplever har sammenheng med at du har røyka hasj. Det er i hvert fall ingen vanlig bivirkning. Det kan uansett være lurt at du snakker med en lege om det.

Den helserettslige myndighetsalderen i Norge er 16 år, så er du 16 år eller mer, så har legen i de aller fleste tilfeller taushetsplikt. Men om lege/helsepersonell finner det nødvendig å informere foresatte eller andre med begrunnelse i at informasjonen er nødvendig for foresattes omsorgsplikt, viker taushetsplikten. Dette kan for eksempel være ved alvorlig bekymring grunnet psykisk helse eller rus. Om legen din melder fra til dine foreldre, kan vi altså ikke svare sikkert på. Det kommer helt an på hvordan legen vurderer situasjonen. Politiet blir uansett ikke varslet, det har ikke legen lov til.