Jeg går på Fluanxol 0,5mg om dagen. Har tatt mdma noen ganger nå, men er nesten overbevist om at jeg ikke får full effekt. Får imidlertid fysisk og fysiologisk effekt som feks store pupiller, blir varm og støl i kjeven.. Men jeg opplever ikke denne euforien som alle snakker om. Kan en så liten dose som 0,5mg fluanxol dempe effekten er mitt spørsmål.

Mann, 20 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Fluanxol er et antipsykotisk legemiddel, og vil ganske riktig kunne begrense (eller endre) hvordan du reagerer på MDMA og andre hallusinogener. Det at du får fysiologisk effekt men ikke psykisk er helt naturlig i den sammenhengen. En grov forenkling blir å si at Fluanxol blokkerer for MDMA sin tilgang til bestemte reseptorer i hjernen.

Nå vet for øvrig ikke vi så mye om deg og hvorfor du får Fluanxol i utgangspunktet, men dersom du er i behandling for psykiske vansker, anbefaler vi at du unngår bruk av MDMA (og hallusinogener generelt). Dette er stoffer som hos noen kan kan fremheve eller forverre slike plager, og som derfor helst bør unngås hvis du ikke er på et godt sted mentalt.