Kan fastlegen skrive ut xanor og rivotril

Mann, 64 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ja, hvis legen mener det er medisinsk grunnlag for det.

Indikasjoner (= grunner til å igangsette behandling) for Xanor er «panikksyndrom der annen behandling ikke har ført frem eller av spesielle grunner anses uegnet.» Indikasjoner for Rivotril er i første rekke epilepsi og ulike komplikasjoner ifm. epilepsianfall.