Hei. Jeg tar 5 mg sobril hver dag, kan jeg kjøre bil? Hvis ja, hva om jeg kommer i kontroll?

Kvinne, 50 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvis dette er de eneste medisinene du bruker, så er du innenfor helsekravene. Du kan lese mer om dette på våre sider om bilkjøring, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Reglene for medisbruk og bilkjøring bør legen din egentlig informere deg om når medikamentet skrives ut.

Hva som skjer i en ev. kontroll kan du spørre politiet om.