Hvorfor kommer man ikke inn i forsvaret om man har ADD eller ADHD

Kvinne, 15 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Spørsmål om Forsvarets krav når det gjelder ADD og ADHD er dessverre utenfor vårt fagområde å svare på – vi er en informasjonstjeneste om rusmidler. Vi anbefaler at du kontakter Forsvaret direkte og hører der.

For øvrig skriver de følgende på sine hjemmesider, i sin artikkel om helsekrav:

Har du diagnosen ADHD / ADD / hyperkinetisk forstyrrelse kan du kalles inn til sesjon for en individuell vurdering – gitt at du ellers er kvalifisert. Et av kravene er at du ikke bruker reseptbelagt medisin daglig. På sesjon får du samtale med lege om din helse.

Har du behov for faste medisiner (uansett diagnose) for å fungere i hverdagen blir du ikke innkalt til militærtjeneste.

Unntak:
Noen vokser av seg lidelsen. Dersom du mener at du ikke lenger har ADHD / ADD / hyperkinetisk forstyrrelse, og ønsker deg inn i Forsvaret, må du for egen regning ta kontakt med en psykiater eller psykolog som har erfaring i å utrede og diagnostisere diagnosen. Psykiateren/psykologen vil gjennom intervju og tester finne ut om kriteriene for diagnosen fortsatt er oppfylt, dvs. om du fortsatt har diagnosen. Dersom det ikke lenger er holdepunkter for diagnosen, og du ikke bruker medisiner, kan du kalles inn på lik linje med de som aldri har hatt diagnosen.

Men hvorfor de krever dette, er altså noe de må svare på selv.