Hvordan får jeg tak i happy pills?

Kvinne, 13 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er dessverre litt uklart for oss konkret hva du mener med «happy pills».

Dersom du tenker på illegale rusmidler, kan vi dessverre ikke gi brukerveiledning på hvordan du skal anskaffe dette.

Dersom du tenker på antidepressive medisiner, er dette noe legen din kan skrive ut på resept, så sant legen mener du har behov for dette.