Hvordan er utviklingen av jenter og gutters drikkemønster i de siste 10 årene?

Annet, 12 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en skoleoppgave. Vi kan ikke gjøre oppgaven for deg dessverre, men du kan finne informasjon om gutter og jenters drikkemønster i FHI sin artikkel Alkoholbruk blant ungdom og på Ungdata.no.

Lykke til!