Hei. Jeg vurderer komme meg inn som Lar pasient, etter å ha røyker heroin i snart 2 år.
Jeg klarer ikke slutte på egenhå d, og lurer på fremgang måten for å komme inn for å. Komme med i programmet, har liten lyst gå gjennom fastlegen, da han er familielegen(skeptisk) jeg er Dps pasient, og lurer på om de kan være behjelpelig med henvisning? Håper få hjelp med problemet da dette virkelig har begynt ødelegge veldig mye for meg. (økonomi, familie, barn, og min egen helse. Håper dere kan forklare fremgangsmåten, uten at jeg må involvere fastlegen.

 

Mann, 47 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Henvisning til LAR kan du få fra fastlege, ruskonsulent (om du har det), psykolog eller andre kontaktpersoner i spesialisthelsetjenesten. DPS kan derfor trolig være behjelpelig med å henvise deg, ettersom det også anbefales at Helse- og sosialtjeneste samarbeider om henvisningen.

I Oslo finnes lavterskeltilbud som for eksempel LASSO. De tilbyr LAR-medikament (Suboxone). Du trenger ikke henvisning til LASSO. Du kan oppsøke LASSO via telefon og høre om du kvalifiserer til å motta substitusjonsbehandling mens du venter på at søknaden til LAR blir behandlet.