Hvor mange valium 5mg kan jeg ta på et døgn ? Jeg har stor angst problemer

Kvinne, 52 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell, og kjenner heller ikke deg og din helsetilstand. Alle reseptbelagte legemidler skal i utgangspunktet brukes som foreskrevet av lege. Ønsker du og endre den foreskrevne mengden bør du ta kontakt med din lege for veiledning. I akutte tilfeller kan du ta kontakt med legevakt på tlf. 116 117.