Palexia 200mg depo, hvor mange paralgin forte går det på en slik palexia?

Annet, 62 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Å sammenligne Palexia 200 mg depot med en tilsvarende mengde i Paralgin Forte, er dessverre ikke helt enkelt i praksis. Dette er delvis fordi dette er to ulike virkestoffer (henholdsvis tapentadol og kodein), som har mange fellestrekk, men også enkelte forskjeller. Men, en desto viktigere forskjell er at Palexia er langtidsvirkende (depot) og Paralgin Forte er korttidsvirkende. Så egentlig blir det ikke helt riktig å sammenligne disse kun ut ifra antall milligram.

Generelt kan vi vise til denne ekvivalenstabellen for opioider, som bl.a. viser at ca. 150 mg tapentadol tilsvarer ca. 200 mg. kodein. Dette betyr at kodein er noe mindre potent enn tapentadol – men dette er altså ikke en avgjørende forskjell i seg selv.

Dersom dette er medisiner du får på resept, anbefaler vi at du rådfører med legen din hvordan du best bør bruke dem.