Hva er rus

Kvinne, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er grovt sett to måter å beskrive hva rus er:
1) Rus = den virknigen som oppstår når man tilfører kroppen et rusmiddel
2) Rus = sinnstemninger og følelser som oppstår uten at vi har tilført kroppen noe, altså opplevelser som fremkaller rusfølelse uten rusmidler. Det kan f.eks. være handlinger som fallskjermhopping, vannski eller sex, eller tilstander som forelskelse eller meditasjon.

All rus endrer bevisstheten vår ved at en substans virker på visse områder av hjernen, nærmere bestemt det vi kaller «belønningssystemet». Rus kan gi mange ulike virkninger, men har også en del ting til felles. Det er vanlig med velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. Du kan bli mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering kan avta.

Du kan lese mer om rus i store medisinske leksikon.