Hva er likheter og ulikheter mellom amfetamin og GHB?

Kvinne, 14 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi regner med at dette er til en skoleoppgave. Det er i hvert fall et veldig konkret og godt spørsmål!

Forskjeller mellom amfetamin og GHB

Amfetamin er et stimulerende stoff. Det betyr at man blir mer våken (noen kan være våken i flere døgn), føler seg mer ovenpå, mer stresset, «giret», mister appetitten. Dette er et stoff som lett kan føre til reaksjoner som angst og vrangforestillinger (f.eks. forfølgelsesvanvidd), dårlig kosthold (spiser lite), dårlige tenner (stoffet ødelegger tenner), dårlig hud. Inntak av store doser kan i verste fall gi hjerteproblemer, ekstremt høy puls osv.

GHB er et dempende stoff. Det betyr at nervesystemet «går saktere», man kan føle avslappethet, svekket koordinasjon, kritikkløshet og en følelse av lykke. Det er stor risiko for dødelig overdose ved bruk av GHB.

Likheter mellom amfetamin og GHB

Det er ikke så mange likheter mellom amfetamin og GHB. Men én ting de har felles, er at begge er rusmidler. Så hva er egentlig et rusmiddel? Felles for de fleste rusmidler er at:

Disse tre punktene gjelder både amfetamin og GHB.