Hva er kravet med urinprøver for å ta førerkort?

Mann, 31 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er ikke noe generelt krav om urinprøver hvis du skal ta førerkort.

Urinprøver brukes i forbindelse med misbruk av rusmidler. Vanligvis fungerer det slik at hvis du har hatt et rusproblem, må du levere rene urinprøver i 6 måneder før du kan ta lappen. Vanligvis er det fastlege eller f.eks. rusinstitusjon som styrer dette.

Du kan lese mer om regler og retningslinjer i Førerkortveilederen.