Har fått epilepsilignende anfall etter bråstopp etter xanax. Kan jeg få det av andre benzodiazepiner også, eller bare alprazolam? Er det noen «trygge» benzo for meg?

Kvinne, 20 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Denne typen reaksjoner kan så vidt vi vet, forekomme etter bruk av flere ulike benzodiazepiner. For å redusere abstinenser ved seponering av benzodiazepiner anbefales det derfor å trappe ned i samråd med lege. Hvis du trenger medisinfaglig veiledning på hvilke medikamenter du kan bruke, er dette noe du må snakke med fastlegen din om.

Norsk legemiddelhåndbok skriver:
Abstinensreaksjoner ved seponering eller reduksjon av benzodiazepiner er angst, uro, søvnløshet, irritabilitet, svetting, takykardi og hypertensjon. Enkelte kan ha plager i måneder etter avvenningen. Abstinenskramper oppleves særlig etter store dosereduksjoner. Kramper kan forekomme inntil 1–2 uker etter seponering av benzodiazepiner med lang halveringstid.