Vallergan er gått ut på av produksjonen. Har vært i kontakt med apotek, men de har ikke mottatt noen noen beskjed om tilsvarende medisin som en kan bytte til.
Fins det alternativ til Vallergan 10, og som er forenelig med bilkjøring?

Mann, 53 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Legemiddelverket lister opp følgende medikamenter som alternativ til Vallergan:

Bruker du Phenergan som sovemedisin, kan du bruke inntil  25 mg/døgn, og du må vente minst 8 timer fra inntak til du kjører. Les mer om dette her. Brukes det av andre grunner, skal dette vurderes i henhold til det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen (§ 35).

Felleskatalogen skriver dette om Zyrtec og bilkjøring: Pasienter som opplever søvnighet bør avstå fra å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner. De bør ikke overskride anbefalt dose og bør ta hensyn til sin egen respons på legemidlet.