Er i Lar og gått på buvidal siden 20juni 2020-levert reine urinprøver siden oppstart .Og jeg har 100 jobb som bpa -lsom gjør at jeg målbære mine brukere rundt på Div .Nå har jeg måtte levere inn sertifikatet mitt men kan jeg nå søke dispensasjon ?

Kvinne, 49 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder førerkort og LAR er det som regel slik at du innfrir helsekrav til førerkort etter et år med stabil behandling forutsatt følgende:

  1. fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og
  2. ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen.

Det er mulig å søke dispensasjon fra helsekravene, forskriften sier følgende:

«Dispensasjon fra bestemmelsene i kapittel 4 til 18 skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerrett skal ikke inngå i vurderingen«.

Du må vurdere din situasjon utfra dette og eventuelt rådføre deg med legen din. Hvis du bestemmer deg for å søke er det lege som kan hjelpe deg med det, og det er fylkesmannen i fylket du bor som fatter det endelige vedtaket.

Du kan lese mer om dispensasjon i veilederen fra helsedirektoratet.