Hei. Er det farlig å ta Paracet og alkohol sammen? Tok 20 Paracet og en cider sammen lørdag

Kvinne, 19 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Når det er snakk om såpass store mengder kan dette være ganske belastende for leveren – både i seg selv, men særlig også i kombinasjon med alkohol. Én cider er jo tross alt ikke så veldig mye, så denne spiller nok ikke så stor rolle den ene eller andre veien – derimot er 20 Paracet en svært stor mengde, og betydelig mer enn anbefalt.

I fremtiden vil vi oppfordre deg til å ikke overstige anbefalte doseringer med Paracet (som er beskrevet i pakningsvedlegget).