Er det farlig å ta oxykontin ( langtidsvirkende) å nevrotin samtidig?

S💫

Kvinne, 28 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Hvor risikabelt det er å kombinere OxyContin og Neurontin, er i stor grad avhengig av hvor store mengder det er snakk om, samt hvor høy toleranse du har for disse legemidlene.

Generelt er det gjerne slik at hvis du har lav toleranse for disse og inntar store mengder, vil dette være mer risikabelt enn om du inntar en lavere mengde, og har høyere toleranse. Toleranse er gjerne noe du opparbeider deg ved regelmessig bruk over tid.

Dette er medisiner som kan forsterke hverandres sløvende virkning ved samtidig bruk. I noen tilfeller (som nevnt ovenfor) kan dette være alvorlig. Om du skal bruke disse samtidig, er det altså viktig at du holder deg innenfor anbefalte doseringer. Dette er noe du kan ta opp med legen din, dersom du har fått disse på resept.