Drømmer/ mareritt av pinex forte og 500mg paracet

Kvinne, 62 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Søvnforstyrrelse står opplistet som en sjelden psykisk bivirkning av Pinex Forte. En vet også at opioider (Pinex Forte inneholder kodein, som er et opioid), kan gi mareritt hos enkelte pasienter, særlig hos eldre. Vi anbefaler deg å snakke med legen din om dette er et bivirkning som oppleves som plagsom.