Hei,
Jeg bruker 20 mg cipralex og 20 mg (10mg x2) sobril per dag. Dette har jeg gjort i flere år. Jeg er altså fast bruker og er tilvendt dosen. Slik jeg forstår loven oppfyller jeg helsekravene for bilkjøring, stemmer dette?

Kvinne, 30 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder Sobril, oppfyller du helsekravene ut ifra hva du beskriver. Når det gjelder samtidig bruk med Cipralex, blir dette i prinsippet en vurderingssak fra legens side. Men så lenge du er fast bruker av begge og er tilvendt begge, er det tvilsomt at legen vil mene at dette påvirker dine kjøreferdigheter negativt. Om du ikke har fått noen annen beskjed, tenker vi derfor at du også kan kjøre som normalt.

Du kan lese mer om legemidler og helsekrav til førerkort i Førerkortveilederen kap. 14.