Hei, jeg skal gå fast på Remeron 30 mg hver kveld, men hvis jeg f.eks har lyst å drikke vin en kveld – bør jeg da droppe å ta medisinen den dagen, eller kan man ta den før man legger seg selv om man har drukket?

Kvinne, 40 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

I pakningsvedlegget til Remeron skrives bl.a. dette:

Du kan bli søvnig hvis du drikker alkohol mens du tar Remeron. Det er best å ikke drikke noe alkohol.

Ettersom både Remeron og alkohol er sløvende stoffer, vil de kunne forsterke hverandre i kombinasjon. Hvor farlig dette er, er riktignok et spørsmål om mengde (og toleranse). I forholdsvis beskjedne mengder er nok ikke denne kombinasjonen veldig farlig. Men du bør i hvert fall unngå å ta Remeron før du drikker, da dette altså kan gjøre deg ganske søvnig.

Uansett anbefaler vi at du tar opp dette med legen som har skrevet dem ut til deg. Bruk av antidepressiva forutsetter jo gjerne at medisinen tas regelmessig for best mulig utbytte.