Hei, jeg er en gutt på 19 år som ble tatt av politiet med hasj for en stund tilbake. Jeg har sluttet helt med det å vil egentlig begynne i militæret. Er det fortsatt en mulighet for meg?

Mann, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Så lenge det er registrert et narkotikalovbrudd på ditt rulleblad, kan dette ofte medføre at du nektes inngang i militæret, dessverre. Dette er riktignok en vurderingssak fra militærets side. På Forsvarets hjemmesider, i artikkelen om krav til vandel/rulleblad, skrives bl.a. dette:

Forsvaret stiller strenge krav til vandel. Enkelte typer tjenester og stillinger har krav til plettfritt rulleblad, og da er nesten alle typer anmerkninger på rullebladet diskvalifiserende. Det er nesten umulig å svare klart på om en enkelt anmerkning på rullebladet (også påtaleunnlatelse) er diskvalifiserende eller ikke. Det er mange ting som tas i betraktning, blant annet:

Noen eksempler:

Misbruk eller oppbevaring av narkotika og dopingmidler: Nesten alltid diskvalifiserende.

Så, selv om sjansene kanskje ikke er optimale, anbefaler vi likevel at du kontakter Forsvaret direkte, og drøfter denne saken med dem. Kanskje vil de kunne gjøre en skjønnsmessig vurdering i ditt tilfelle, og åpne for at du likevel kan utføre vanlig tjeneste. Men noen karriere høyere opp i militæret blir neppe aktuelt dessverre, dersom du ønsker dette, da flere stillinger der vil ha krav til plettfri vandel.