Er det vanlig bivirkning av valletgan med svmillelhet ,fatigue og kvalme?

Kvinne, 58 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

I felleskatalogen blir følgende bivirkninger av Vallergan listet opp som vanlige (kan forekomme hos inntil enn 1 av 10 personer): Døsighet, munntørrhet, lett svimmelhet, lett hodepine, nesetetthet og fordøyelsesbesvær.

Kvalme står ikke oppført som en bivirkning, ei heller fatigue. Imidlertid vet vi at mange opplever at de får en «hangover» av Vallergan, noe som kan utspille seg som trøtthet. Er bivirkningene veldig plagsomme, bør du ta opp dette med din fastlege.