Drikker for tiden en 1/2 l vodka om dagen, det har skjedd de siste 3 mnd har drukket over gjennomsnittet de siste 30 åra.
Blir ikke full men føler meg i bedre form.
Har vært sykmelt i over sykemeltperioden pga kneprotese og har fått arbeidsavklaringspenger, om jeg legger meg inn til behandling for alkoholisme vil jeg da få støtte fra nav, hvor lang tid vil et opphold vare?

Mann, 64 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Hvorvidt du vil få støtte fra NAV, og hvor lang tid et opphold vil vare, er dessverre umulig for oss å si sikkert. Når det gjelder støtte fra NAV, er dette noe du må ta opp med dem direkte. De gjør en vurdering ut ifra deg og din situasjon. Hva vi kan si er at normalt vil en innleggelse til behandling innebære en sykemelding, med tilhørende sykepenger. Men hvordan dette stiller seg i ditt tilfelle, hvor du i utgangspunktet får avklaringspenger, har vi dessverre ikke et klart svar på. Vår gjetning er riktignok at du vil fortsette å få disse pengene om du legges inn til behandling.

Når det gjelder varighet av behandling er dette noe som varierer fra person til person – dette kommer an på dine behov, og hva det aktuelle behandlingsstedet vurderer som hensiktsmessig. Noen får f.eks. en kortvarig akuttavrusning, som varer noen uker, mens andre har et opphold på et behandlingssted som kan vare alt ifra en måned eller to, opptil mange måneder. Om du legges inn til behandling er det vanlig å ha en introduksjonssamtale, hvor det er naturlig å drøfte behov og varighet.

Uansett, om du føler du trenger behandling er det sannsynligvis en veldig god idé å gi det et forsøk. Dette er noe du kan snakke med legen din om, som kan henvise deg til et egnet tilbud innen spesialisthelsetjenesten.