Har daglig over en periode tatt 1 valium 5 MG 3 ggr. daglig. Hvor lenge vil dette være i en blodprøve ?

Kvinne, 78 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Valium kan påvises lenge i blodet, og går du på det daglig, vil det kunne ta mer enn en uke før virkestoffet er helt ute av blodet. Eksakt hvor lenge det er for deg, er vanskelig å svare på, da det forekommer en god del individuelle variasjoner.

Dersom du lurer på dette i forbindelse med førerkort og kjøring av bil, kan du lese mer om dette på våre sider her.