Blir urinprøve hos apoteket positiv hvis jeg har røyka 11 timer før? Fordi i urinprøven skal det bare være minimum urin, det vil si ikke alt urinen men litt.

Annet, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dersom det er cannabis du har røyket vil urinprøven etter all sannsynlighet bli positiv hvis du har røyket 11 timer før. Et enkeltinntak kan normalt påvises opptil en uke etter inntaket. Dette er riktignok forutsatt at det dreier seg om en urinprøve som leter etter nettopp bruk av rusmidler.