Mistet førerkort for 17 år siden og lurer på om jeg bare kan ta oppkjøring og teori igjen

Mann, 36 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi er en tjeneste som svarer på rusrelaterte spørsmål, og har ikke inngående kjennskap i lovgivning omkring førerkort. Men dersom du mistet førerkortet ditt på grunn av rusmiddelbruk, kan nytt førerkort utstedes når du dokumenterer at vilkårene foreligger for gjenerverv av føreretten. Hvorvidt du må ta opp igjen mer enn oppkjøring og teori, kan vi dessverre ikke svare på. Kontakt veivesenet for informasjon vedrørende dette.