Jeg tok en alprazolam 0,5 idag, har ett møte 10/12, kommer det vises på urinprøve?

Kvinne, 21 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Alprazolam har påvisningstid i urin 4-7 døgn (omdanningsstoffet hydroksyalprazolam kan påvises 1-2 uker).

Det er verdt  å merke seg at det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.

Du finner mer info på våre nettsider.