Jeg drikker vanligvis ikke. Onsdag 23.12. drakk jeg 1/2 Vodka utblandet og har sovet godt, mosjonert og inntatt store mengder mat. I dag 28.12 avga jeg urinprøve. Kan den påvise nevnte alkoholinntak?

Mann, 49 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

I vanlig screeningtester vil alkohol i urin kunne påvises i inntil ett døgn etter inntak.