Hei, hvis man har sniffet si 20-40 mg Ritalin, viser det positivt 10 dager senere på rus/urinprøve hos lege?

Mann, 32 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi er forsiktige med å gi noen garantier når det gjelder spørsmål om urinprøver, da det alltid vil kunne forekomme individuell variasjon. Med dette i bakhodet vil vi si at sjansen for at dette avdekkes er lav; metylfenidat (virkestoffet i Ritalin) kan normalt spores 3-4 døgn i urinprøver.