Kanman måle opptaket i blodet når det gjelder brupometadon

Mann, 54 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi er usikre på hva du mener med brupometadon, dette er ikke et medikament/rusmiddel vi er kjent med. Vi svarer derfor generelt ut fra metadon (og buprenorfin).

Det er også litt uklart hva du mener med å «måle opptaket i blodet».

Send gjerne inn en ny versjon av spørsmålet dersom du mente noe annet enn dette.