Jeg har brukt en del rivotril 2mg, får egentlig ikke noen ruseffekt av det, men det hjelper mye bedre mot angst enn sobril. Da jeg fortalte legen at jeg brukte rivotril fikk jeg forbud mot dette og må ta urinprøver for å ikke miste førerkortet, jeg mistet også sobrilen. Kan man ikke ta noen sånne medikamenter uten å risikere førarkortet? De er gull verdt for oss med panikkangst.

Mann, 40 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Nye regler for helsekrav til førerkort trådte i kraft oktober 2016. De nye reglene er beskrevet i Helsedirektoratets førerkortveileder. I kapittel 14 finner du reglene for benzodiazepiner (slik som Rivotril og Sobril).

I korthet er reglene som følger:

Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):

Helsekrav oppfylt ved regelmessig bruk av:

– Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): inntil 10 mg per døgn

eller

– Oksazepam (Sobril): inntil 30 mg per døgn.

Forutsatt at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.

I tillegg er helsekrav oppfylt ved bruk av

– Zopiklon (Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zoptin): inntil 7,5 mg per døgn.

– Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem): inntil 10 mg per døgn.

– Nitrazepam (Apodorm, Mogadon): inntil 10 mg per døgn.

Forutsatt at dette inntas minimum 8 timer før bilkjøring.

Ved samtidig bruk av to av ovennevnte benzodiazepiner (eller øvrige legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge. Ved samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva, jf. § 36 nr. 8, og legemidler som inngår i § 36 nr. 4, reduseres maksimal døgndose av benzodiazepiner med 50 %. Helsekravene er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere slike legemidler.

Helsekravene er heller ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn ovennevnte. Dette betyr at du ikke kan bruke Rivotril overhodet dersom du fortsatt vil beholde lappen. Sobril inntil 30 mg/døgn skal derimot være greit ihht. forskriften. En annen forutsetning er at medisinen(e) er skrevet ut av lege.

For ytterligere oppklaringer, snakk med Fylkesmannen/Statsforvalteren i Oslo og Viken.