Er ivLar men har fått spørsmål om jeg trenger og være der. Har tidligere ca 8 år på Metadon ,prøvde og slutte men det gikk ikke . Fikk spørsmål etter sidemisbruk. Kan Lar utestenge meg. Mvh( anonymisert)

Kvinne, 54 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det skal en del til før du blir «utestengt» fra LAR hvis du ikke vil det. Du kan lese om dette i Lar sine retningslinjer kap.13.

Veilederen sier blant annet følgende: «Ufrivillig avslutning av substitusjonsbehandling bør bare vurderes når alle muligheter for tettere oppfølging og andre forsterkningstiltak har vist seg å være nytteløse eller hvis pasienten ikke godtar nødvendige sikkerhets­ og kontrolltiltak»

Når det gjelder sidemisbruk er det først og fremst hvis det er av en sånn karakter at det blir vurdert som uforsvarlig å gi deg substitusjonslegemiddel at utskriving er aktuelt. I de fleste tilfeller handler dette om risiko for overdose.

Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter kan du ta kontakt med proLAR. En annen mulighet er å be om råd fra RIO.no.