kan du ta overdose på antibiotika og ha en fine rus?

Mann, 16 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er litt usikre på hva du spør om her, men vi kjenner ikke til at antibiotika gir noen rus om det er det du lurer på.

Hvis du lurer på overdosering av antibiotika vil det være avhengig hvilken type det er snakk om. For eksempel kan 1000 mg av én type være en helt normal og ufarlig dose, mens 1000 mg av en annen kan gi alvorlig overdose og forgiftning.