Kan barnevernet ta barnet til en person vis de har røyker hasj en gang ?

Mann, 16 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Nei, hvis en mor eller far røyker hasj én gang, er det ikke nok til å ta fra dem barnet. Barnet blir tatt fra foreldre/foresatte når det er snakk om alvorlig omsorgssvikt. Hvis du har behov for mer informasjon, kan du f.eks. kontakte Barneombudet for en samtale.