hei , jeg lurer på hva rus gjør med organene, liksom hva er effekten??

Kvinne, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er et ganske stort spørsmål, og svaret kommer an på mange ting. For eksempel:

Den delen av kroppen som påvirkes av alle rusmidler, er hjernen. Rusmidler gir ulike effekter på hjernen. Felles for alle rusmidlene er at de kan gi konsentrasjonssvekkelse, hukommelses- og innlæringssvikt, kritikkløshet og endret stemningsleie.