Hvorfor sliter jeg med og få ereksjon etter en kveld med jevnlig inntak av anefetamin

Mann, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er ikke uvanlig å få problemer med ereksjon i forbindelse med amfetaminbruk. Det kan være flere årsaker til dette. Amfetamin fører til at blodårene trekker seg sammen, noe som igjen kan påvirke evnen til ereksjon. Videre kan amfetamin påvirke sentralnervesystemet og hjernen på en måte som svekker eller forstyrrer seksualdriften.

De aller fleste opplever at både ereksjon og seksualdrift normaliseres når de slutter med amfetamin.