Hvorfor blir jeg straffet av Politiet når jeg er syk?

Mann, 24 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dette blir dessverre veldig vanskelig for oss å svare på, når vi ikke vet konkret hva politiet straffer deg for, og hvorfor. Men politiets oppgave er å håndheve de lover og regler myndighetene fastsetter, så det korte svaret blir nesten at politiet straffer deg dersom du har brutt dette regelverket. Om du mener du har blitt urettmessig behandlet av politiet er det mulige å klage, eller du kan vurdere å snakke med en advokat/jurist.