Har tatt 1 tramadol 23 des og 1,5 tab tramadol 24 des. Hvor lenge kan det spores i urinen?

Kvinne, 35 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Tramadol kan normalt påvises opptil fire dager i urin, men påvisningstiden kan variere noe fra person til person fordi vi forbrenner stoffer i ulikt tempo. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.