Hvor lenge kan metadon og heroin spores i spytt prøver

Mann, 48 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Metadon og heroin er basiske stoffer, noe som betyr at påvisningstiden i spytt er litt lengre enn i blod. Hvor lenge det kan spores avhenger i stor grad av størrelsen på dosen, men et grovt anslag er at Metadon kan spores i noen døgn i spytt, og heroin noen timer.