Vis man tar 8 Ibux og 20 voksen piler Idk hva men hva skjer? Naken min vil ikke holde seg oppe og jeg klarer nesten ikke og se

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke en akuttjeneste eller helsepersonell, og det kan ta tid fra du skriver inn til du får svar. Spørsmål knyttet til egen helsetilstand må derfor rettes til lege eller legevakt.

Legemidler skal tas slik som foreskrevet, du finner info i pakningsvedlegget eller du kan snakke med apotek. Du kan også kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 for spørsmål.

Du kan risikere å bli forgiftet (se tegn og symptomer under) hvis du tar for mye Ibux.

Her er en oversikt over symptomer ved forgiftning (Kilde: Giftinformasjonen)

Lette forgiftninger:

Alvorlige forgiftninger:

Nyrepåvirkning kan forekomme på relativt lave doser, selv om pasienten har få eller ingen andre symptomer, spesielt hos risikopasienter (eksisterende nyre- eller hjertesykdom).

Du skriver videre at du har helseplager, for å få hjelp med dette kan du ta kontakt  med lege som kan hjelpe deg med riktig behandling og/eller medisinbruk.