Hva kan vi gjøre for de som prøver rus i ung alder? (påvirket av press,familie,skole)

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er et ganske vidt spørsmål du stiller, fordi det kommer veldig an på situasjonen, personen, og i hvilken grad personen bruker rus. Det beste en kan gjøre for unge, uansett om de ruser seg eller ikke, er å se dem, gi dem trygghet og kjærlighet og gode rammer. Hvis en ungdom har begynt å ruse seg og får problemer med rusmidler, kan det være at vedkommende trenger hjelp ut over familie og venner. Da kan for eksempel Helsestasjon for ungdom, helsesykepleier eller lignende være til hjelp.

Er dette en skoleoppgave, kan du leser mer informasjon som kan være nyttig på våre skolesider