Hva gjør generelt rusmidler med nervesystemet? (Har ett skoleprosjekt)

Kvinne, 14 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Alle rusmidler påvirker nervesystemet.

Kort fortalt kan rusmidler deles inn i tre hovedkategorier, hva gjelder deres påvirkning på nervesystemet; dempendestimulerende og hallusinogener.

Rusmidler som virker dempende på sentralnervesystemet gir en sløvende rusvirkning (som f.eks. heroin).

Rusmidler som virker stimulerende på sentralnervesystemet gir en oppkvikkende rusvirkning (som f.eks. kokain, amfetamin).

Rusmidler som virker hallusinogent på sentralnervesystemet vil gi sansebedrag og en endret bevissthetstilstand (som f.eks. LSD).

Merk at enkelte rusmidler kan være i flere av disse kategoriene på én gang, som f.eks. MDMA/ecstasy, som virker både stimulerende og hallusinogent.

Du finner mer informasjon om de ulike rusmidlene og hvordan de påvirker nervesystemet på vår hjemmeside.

Du finner også veiledning til skoleoppgaver på våre sider.