Hva er ventetiden for å få hjelp. for alkohollavhengighet?

Kvinne, 39 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

denne siden til Helsenorge.no finner du en oversikt over hvilke tilbud som finnes og estimert ventetid.