Hva blir straffen på når man er tatt med 50 gram weed ? & hva ville straffen vært hvis de hadde telefonen din og fant bevis?.

Mann, 19 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å si akkurat hva straffen vil bli hvis du bir tatt med 50 gram weed fordi det kan avhenge av flere faktorer, blant annet om du er straffet tidligere og om du har solgt til andre.

Dersom politiet har bevis på at du har solgt kan det virke skjerpende og du risikerer muligens betinget eller ubetinget fengsel i noen måneder i tillegg til bot. Dersom du ikke har gjort noe straffbart tidligere, er det større sannsynlighet for å få en betinget fengselsstraff.

Lovverk som omfatter besittelse av narkotiske stoffer inkluderer særlig Legemiddelloven § 24 og 31, samt Straffeloven § 231 og 232.