Hva er grunnen til mennesker som mister hukomelse etter å ha røyket cannabis?

Mann, 32 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Alle rusmidler virker på ulik måte på hjernen og du kan lese mer om det på vår hjemmeside. Hvilken konkret årsak som fører til at de som bruker cannabis får dårligere hukommelse kan vi ikke si sikkert. Det er gjort flere undersøkelser om dette og vi vedlegger lenke til en forskningsrapport utført av den Danske Sundhetsstyrelsen. Rapporten viser at unge som røyker hasj risikerer reduserte kognitive evner som innlæring og hukommelse.

Det finnes mye forskning på temaet cannabis og hukommelse. Vi legger også ved en Australsk forskningsrapport fra 2008 som  i større grad beskriver de kjemiske nevrologiske prosessene som skjer i hjernen ved bruk av cannabis.  National Institute of Drug Abuse USA har også en bra artikkel om hva cannabis gjør med hjernen.

Men, som sagt det er gjort mye forskning på dette området og resultatene vil sikkert sprike noe i de ulike forskningsrapportene. Så det finnes nok ikke en sannhet om hva cannabis gjør med kognitive evner og hukommelse. I tillegg til den konkrete virkningen som cannabis har på hjernen vil skader som kan oppstå også avhenge av forhold som alder, styrke, mengde, hyppighet, sårbarhet etc.