Har fått Quitiapin 25 mg for søvn av fastlegen. Er i tidlig tilfriskning av alkoholmisbruk. Er Quitiapin et stoff som er på ruslista , som Imovane og vival etc.

Kvinne, 61 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Når du sier «ruslista», antar vi at du mener Narkotikalisten. Kvetiapin, virkestoffet i Quetiapin, er ikke oppført på denne lista. Sånn sett er det ikke definert som et narkotisk middel, slik som f.eks. diazepam (Vival).

Selv om Quetiapin ikke er definert som et narkotisk middel, kan det likevel gi en viss sløvende effekt. Dette er en bivirkning som er mest typisk ved oppstart av bruk, og som gjerne går over gradvis. Om dette er noe som bekymrer deg, anbefaler vi at du drøfter dette med legen som skriver dem ut til deg.