Er det mulig å bli akutthenvist til avrusing og behandling, eller må man vente 7-10 dager på vurdering?

Kvinne, 54 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

I akutte situasjoner der det vurderes at rask avrusning er nødvendig for å redde liv og helse er det mulig, men det kreves som regel at en utsettelse vil være svært skadelig (eksempelvis at undereræring kan medføre død eller store skader). En akutt avgiftning varer gjerne ikke mer enn 2-3 dager, mens planlagte avgiftninger varer opp mot 2-3 uker.

Som regel blir det ikke henvist akutt til behandling.