Er det lov og røyke nargila uten tobbac men bare vann?

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det finnes ikke noe forbud mot bruk av vannpipe i Norge. Derimot gjelder forbudet import av vannpipetobakk. Unntaket fra dette er fruktblandinger til vannpipe som ikke inneholder tobakk eller nikotin.