Er det farlig for lungene å snufse oxynorm 20 mg

Mann, 6 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Sniffing (vi antar det er dette du mener) av Oxynorm kan være farlig, ja. Det er nok ikke lungene som er mest utsatte. Men hvis du får det ned i lungene, er det selvsagt ikke bra. Men Oxynorm er helt klart like farlig med tanke på overdose for eksempel. Det skal veldig lite til for en overdose hos personer som ikke er tilvendt opioider.

Du finner mer informasjon om opioider på våre sider.